Deze lezing werd gegeven door eerw. Baldwin tijdens de meditatiebijeenkomst van zondagmiddag 18 juni j.l. (11 M.B.; 12 min.)