Ontspannen zitten met een rechte houding

Ontspannen zitten met een rechte houding

In deze introductie-ochtend wordt door middel van een aantal oefeningen aandacht gegeven aan wat een open en ontspannen aandacht met je doet, zowel fysiek als mentaal, en hoe een ontspannen ademhaling ons kan helpen. Ook wordt uitgelegd wat zenmeditatie is, hoe je comfortabel kunt zitten in de meditatiehouding, hoe we deze vorm van meditatie in het dagelijks leven kunnen ontwikkelen en beoefenen, en hoe we de meditatie dusdanig kunnen verdiepen dat we de innerlijke stilte en vrede in ons dagelijks leven kunnen ervaren. Verder wordt ingegaan op de waarden van het boeddhisme, o.a. mededogen, geduld, vrijgevigheid en verdraagzaamheid, en wordt uitgelegd hoe we deze waarden in ons leven kunnen cultiveren.

De introductie wordt gegeven door eerw Baldwin Schreurs.

Voor de introductieochtend vragen wij een bedrag van 12,50 euro. Is dit om enige reden een probleem, neem dan contact met ons op. Met deze eenmalige bijdrage en met uw donatie op de vaste meditatiemiddagen draagt u bij aan het betalen van de huur van de ruimte, van de kosten van de tempel in de Dharmatoevlucht in Apeldoorn, en het werk en levensonderhoud van onze leraar.

Voor een optimale en plezierige introductie is het goed om op tijd aan te komen en gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Graag vooraf aanmelden via het aanmeldingsformulier.