De Meditatiegroep Groningen is een groep van mensen die zich wijden aan de beoefening van de zentraditie van het boeddhisme zoals deze wordt vorm gegeven binnen de Orde van Boeddhistische Contemplatieven (O.B.C.). De groep bestaat al ruim 13 jaar en vormt, tezamen met de Utrechtse en Apeldoornse meditatiegroepen, een boeddhistische sangha. Het woord ‘sangha’ is Sanskriet en betekent ‘gemeenschap van beoefenaars van het boeddhisme’. Onze sangha heeft een klein tempeltje in Apeldoorn, De Dharmatoevlucht, waar eerw. Baldwin Schreurs, een senior monnik en zenleraar van de O.B.C., woont en werkt. Hij begeleidt de activiteiten in Apeldoorn en bezoekt regelmatig de Utrecht en Groningen meditatiegroepen. Ook geeft hij ééns in de twee maanden een introductie-ochtend in Utrecht.

Koosje Meiborg

Koosje Meiborg


De activiteiten van de Meditatiegroep Groningen worden verzorgd door Koosje Meiborg. Koosje heeft ruime ervaring met de beoefening en is al voor vele jaren verbonden aan de meditatiegroep en aan de O.B.C.

De Orde waartoe de meditatiegroep behoort